Home » Rreth nesh
Rreth nesh

Rreth nesh

Misioni ynë, si vegla të Perëndisë, është të frymëzojmë dhe ndihmojmë fëmijët në Shqipëri të jenë aktivë në procesin e hyjnizimit, si dishepuj të Krishtit brenda Kishës, gjatë gjithë jetës së tyre.
Në këtë proces interesohemi për qënien njerëzore në tërësi, prandaj nxisim zhvillimin shpirtëror, social, intelektual dhe fizik të fëmijëve.
Ne besojmë se marrdhëniet personale pozitive janë kyçe për procesin e transformimit, prandaj kërkojmë të frymëzojmë dhe pajisim ata që punojnë me fëmijët, bashkë-moshatarët e tyre dhe prindërit të jenë agjentë aktivë dhe të efektshëm në transformimin e jetëve të fëmijëve.

 

Misioni ynë, si vegla të Perëndisë, është të frymëzojmë dhe ndihmojmë fëmijët në Shqipëri të jenë aktivë në procesin e hyjnizimit, si dishepuj të Krishtit brenda Kishës, gjatë gjithë jetës së tyre.Në këtë proces interesohemi për qënien njerëzore në tërësi, prandaj nxisim zhvillimin shpirtëror, social, intelektual dhe fizik të fëmijëve.Ne besojmë se marrdhëniet personale pozitive janë kyçe për procesin e transformimit, prandaj kërkojmë të frymëzojmë dhe pajisim ata që punojnë me fëmijët, bashkë-moshatarët e tyre dhe prindërit të jenë agjentë aktivë dhe të efektshëm në transformimin e jetëve të fëmijëve.  

Review Overview

User Rating: 4.85 ( 1 votes)
0
Timber by EMSIEN 3 Ltd BG