Home » Prindërit

Prindërit

PAGËZIMI

PAGËZIMI Bashkim me Krishtin Atë Andon Koniaris ÇFARË ËSHTË PAGËZIMI? I ndjeri Atë Llazar Mur shkroi një libër të shkurtër të titulluar Pagëzimi si Tridhjetë Festime në të cilin ai rendit thridhjetë bekime që Perëndia na dhuron në kremtimin e pagëzimit të shenjtë. Është e dukshme se dashuria e Perëndisë nuk kursen asgjë. Ai ofron bekimet e Tij te ne ... Read More »

Le të ndriçohemi‏

Në shekullin VIII, Shën Joan Damaskini shkroi këtë himn të Ngjalljes: Ditë e Ngjalljes, le të ndriçohemi, o popuj, Pashka e Zotit Pashka. Se prej vdekjes te jeta dhe prej dheut në qiell na shpuri Krishti Perëndia ynë, duke kënduar këngë fitoreje. Në periudhën në vazhdim, pra, nga Pashka deri në Pentikosti, leximet e Apostullit të të dielave na flasin ... Read More »

Rëndësia e Biblës

Rëndësia e Biblës At Luka Veronis Hyrje “ dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde; dhe t’ua ngulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën, rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe çohesh. Do t’i lidhësh si një shenjë në dorë, do të jenë ... Read More »

Dera për në mbretërinë e Perëndisë

DERA PËR NË MBRETËRINË E PERËNDISË Atë Petër Gilkuist Shumica e njerëzve, kurdoherë, nisin të pyesin për kuptimin e jetës, duan të dinë nëse jeta ka një plan të fshehtë a një qëllim në vetvete. Për mua, ky kërkim për kuptimin dhe qëllimin e jetës zuri fill në Universitet. Aty nga fundi i vitit të parë, isha i gatshëm të ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG